Седиште

Адреса:

  • ТРГ ТОПЛИЧКИХ ЈУНАКА 1-5 (Бивша управа Тргопромета)
  • 18400 Прокуплје, Србија
  • Информације тел: +381 (27) 329-484;
  • Извршни одбор тел: +381 (27) 329-484
  • Контакт тел за медије: +381 (27) 329-484