Вести

Маја Башић: Више се издваја за болесна и инвалидна лица и старије особе

-Свесни смо чињенице да је социјална заштита најосетљивија област сваког друштва, будући да се односи на најрањивије категорије, и то незапослене, болесна или инвалидна лица, старије особе, децу са посебним потребама, породице са великим бројем деце и слично. Као таква, представља скуп мера или програма које држава, односно локална самоуправа обезбеђује, како би се смањиле последице друштвено-признатих ризика (болест, старост, инвалидитет, незапосленост) и пружила помоћ онима којима је потребна. Социјална заштита у нашем граду почива на две групе мера, а то су материјална подршка, односно материјална давања и услуге социјалне заштите, рекла је Маја Башић, члан Градског одбора Српске напредне странке Прокупље, на данашњој конференцији за новинаре, на тему социјална заштита.
 
Материјална давања намењена су људима који немају довољно средстава за живот, у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединаца и породице. 
 
-Право на материјалну подршку подразумева: право на једнократну помоћ, опрему корисника за смештај у установу или другу породицу, накнаду трошкова сахране, изузетну новчану помоћ (у случају елементарних непогода или тешке болести, додељује се и људима који имају од чега да живе), накнаду трошкова превоза корисника смештаја, бесплатни оброк, новогодишње пакетиће за децу из материјално угрожених породица и децу без родитељског старања. Поступак за остваривање права, односно материјалне подршке, спроводи Центар за социјални рад у Прокупљу, а финансијска средства за њихово остваривање обезбеђују се из локалног буџета, додала је она.
 
-Наравно, поред новчане социјалне помоћи која је најраспрострањенија, све већи значај добијају и друга давања, у смислу пакета хране и помоћи у огревном дрвету. Овај вид помоћи, реализује се преко пројектних активности Црвеног крста у Прокупљу, који уз то реализује и програм Народне кухиње за око 300 корисника. Средства се такође обезбеђују из буџета града Прокупља и ове године за те намене издвојено је 13.000.000 динара, чиме је, између осталог, обезбеђено и 1900 пакета хране и 440 метара кубних огревног дрвета. Примера ради, претходних година обезбеђивано је око 800 пакета хране и нешто преко 100 метара кубних огревног дрвета. За разлику од материјалне подршке, која је мање више стандардизована, услуге социјалне заштите су веома динамичка категорија, будући да се и потребе појединаца услед свеукупних друштвених промена, у новим социо-економским околностима, мењају и да је неопходно подржати рањиве и маргинализоване појединце и групе којима је неопходна организована помоћ заједнице и државе, истакла је Башић.
 
Имајући у виду да актери на централном нивоу одлучивања немају адекватан увид у ситуацију на локалном нивоу и да јединице локалне самоуправе много боље знају које су потребе њихових грађана, Влада Републике Србије је 2016. године кроз наменске трансфере локалним самоуправама из друге, треће и четврте категорије развијености пренела део услуга социјалне заштите у надлежност. 
 
-Будући да Прокупље припада трећој групи у погледу развијености, од 2016. године, сваке године се потписује уговор са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о наменском трансферу који је намењен искључиво за унапређење и развој нових услуга социјалне заштите. Захваљујући томе, Прокупље је последњих година очувало постојеће, али и развило неке нове услуге. Наиме, оно чиме се поносимо, то је услуга Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју “Сунце”, који је лиценциран и тренутно броји 14 корисника. Из градског буџета за ову услогу издваја се сваке године између 5.000.000 и 6.000.000 динара. Са друге стране, полазећи од чињенице да на територији нашег града има доста старачких домаћинстава, која углавном чине стара и изнемогла лица, поносни смо што смо успели да у последње две године развијемо услугу “Помоћ у кући”, којом се обезбеђује подршка у задовољавању свакодневних животних потреба у стану корисника, а све са циљем унапређења квалитета живота старијих лица. Услуга “Помоћ у кући” развијена је захваљујући наменском трансферу, који је у 2017. и 2018. години износио по 12.500.000 динара. Ништа мање значајна услуга је “Лични пратилац детета”, која је успостављена током школске 2018/2019 године, закључила је Маја Башић.
 
Овој конференцији су, поред Маје Башић, присуствовали и Милан Аранђеловић, Милан Лазић и Драгана Митровић, такође чланови Градског одбора Српске напредне странке Прокупље.